De jaarrekening deponeren: hoe werkt dat?

Wanneer het einde van het kalenderjaar nadert, is het einde van het boekjaar bij de meeste ondernemingen ook in zicht. Wanneer je alle cijfers van het afgelopen jaar hebt verzameld, kun je beginnen met het opstellen van je jaarrekening. Niet altijd het werkje waar je op zit te wachten, zo tegen het einde van het jaar. Toch is het belangrijk om te weten hoe je bedrijf heeft gepresteerd.

In deze blog lees je wat er zoal in een jaarrekening staat en waar deze jaarrekening allemaal aan moet voldoen.

Wat is een jaarrekening en wat staat er in een jaarrekening?

Elk jaar moeten bedrijven een jaarrekening sturen naar de Kamer van Koophandel. Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van het afgelopen boekjaar. Waar een jaarrekening aan moet voldoen, is onder andere afhankelijk van de grootte van je onderneming. De Kamer van Koophandel maakt op basis van drie criteria – balanstotaal, netto-omzet en gemiddeld aantal werknemers – onderscheid tussen vier verschillende bedrijfsklassen. Dit zijn micro, klein, middelgroot en groot.

Bij alle bedrijfsklassen is een balans met toelichting en de winst- en verliesrekening van dat jaar verplicht. Heb je een onderneming die valt onder de middelgrote en grote bedrijven? Dan wordt het jaarverslag aangevuld met het jaarverslag van het bestuur van de onderneming. Daarnaast is het verplicht om een accountantsverklaring op te nemen in je jaarrekening, wanneer je voldoet aan twee van de volgende drie criteria:

 • De onderneming heeft een omzet van meer dan twaalf miljoen euro
 • Er is een balanstotaal van meer dan zes miljoen euro
 • Je hebt meer dan vijftig werknemers (FTE’s) in dienst

Voldoet jouw onderneming niet aan bovenstaande criteria? Dan mag je zelf je jaarrekening opstellen. Vergeet niet om je jaarrekening minimaal zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Met welke rechtsvorm ben je verplicht een jaarrekening te deponeren?

In de wettelijke bepalingen omtrent externe verslaggeving staat toegelicht welke rechtsvormen verplicht zijn om hun jaarrekening te deponeren. Welke dit zijn, lees je hier:

 • Besloten vennootschap, afgekort bv
 • Naamloze vennootschap, afgekort nv
 • Coöperatie
 • Onderlinge waarborgmaatschappij
 • Banken
 • Commanditaire vennootschap, afgekort cv, waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn
 • Formele buitenlandse vennootschap
 • Verenigingen en stichtingen met een onderneming die in twee boekjaren achter elkaar minimaal 4,4 miljoen euro omzetten
 • Buitenlandse rechtspersonen die een vestiging hebben in Nederland en ook in hun eigen land
 • Ondernemingen die vallen onder de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen

Is jouw onderneming een eenmanszaak, een vof – indien niet alle beherende vennoten buitenlandse kapitaal vennoten zijn – of ben je zzp’er? Dan geldt de plicht om een jaarrekening te deponeren, niet.

Hoe deponeer je jouw jaarrekening?

Hoe je een jaarrekening deponeert, is afhankelijk van de grootte van je onderneming. Er wordt onderscheid gemaakt tussen micro en kleine ondernemingen of middelgrote en grote bedrijven.

Micro en kleine ondernemingen

Als jouw onderneming valt onder de categorie micro en kleine ondernemingen, kun je je jaarrekening op de volgende manier deponeren:

 • Zelf, op de website van de Kamer van Koophandel
 • Via je financieel intermediair: zowel het opstellen als het deponeren van je jaarrekening, kan worden uitbesteed aan je boekhouder of accountant. Het deponeren van de jaarrekening gaat in dit geval via Standard Business Reporting, afgekort SBR
 • Via je eigen SBR software: de meeste boekhoudprogramma’s beschikken over de optie om je jaarrekening via deze weg te deponeren

Sinds 2015 is het niet meer mogelijk om je jaarrekening met de post te versturen naar de Kamer van Koophandel. Sinds het boekjaar 2016 gebeurt dit allemaal online.

Middelgrote en grote bedrijven

Als jouw onderneming een middelgroot of groot bedrijf is volgens de criteria van de Kamer van Koophandel, kun je je jaarrekening via de volgende manieren deponeren:

 • Via de software SBR
 • Via de mail: jaarrekeningen kunnen in het geval van een middelgroot bedrijf worden gemaild naar jaarrekening.middelgroot@kvk.nl. Bij een groot bedrijf is het mailadres: jaarrekening.groot@kvk.nl.

Wanneer moet je je jaarrekening deponeren?

Wat de uiterste termijn voor het deponeren van jouw jaarrekening is, verschilt per rechtspersoon. In ieder geval moet de jaarrekening binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. Wanneer je niet op tijd je jaarrekening deponeert, wordt dit gezien als een economisch delict. Het Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst kan dan een proces-verbaal opmaken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *