Alles over het berekenen van wettelijke rente

Wettelijke rente betreft de rente die een schuldeiser kan eisen volgens de wet wanneer je een betalingsachterstand hebt. Elke ondernemer krijgt hier mee te maken, ook al ben je flexibel in je betaaltermijnen. In deze blog lees je hoe je eenvoudig de wettelijke rente kunt berekenen.

Meer over de betekenis van wettelijke rente

Om als ondernemer je wanbetaler te kunnen dwingen tot betaling van de factuur, wordt wettelijke rente gebruikt. Er bestaat een verschil tussen de wettelijke handelsrente en de wettelijke rente bij niet-handelstransacties. De wettelijke handelsrente is een vast percentage van 8,00%. Dit is een hogere rente dan de rente die je als ondernemer ontvangt bij een bank. Hieronder lichten wij het verschil tussen de twee soorten wettelijke rente toe.

Verschil wettelijke rente en wettelijke handelsrente

Je kunt als ondernemer aanspraak maken op wettelijk rente (vastgelegd in artikel 6:199 BW) wanneer de schuldenaar toerekenbaar tekort is gekomen in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst. Klinkt misschien lastig, maar wat er wordt bedoeld is dat de schuldenaar niet op tijd de factuur heeft betaald. Als er niet op tijd wordt betaald wordt er een rentevergoeding als schadevergoeding berekend. De hoogte van de wettelijke rente bedraagt al een aantal jaren 2% per jaar.

In het burgerlijk wetboek is de wettelijke handelsrente terug te vinden in artikel 6:199a. Dit percentage is vastgesteld op 8% per jaar. Bij deze vorm van rente is het belangrijk dat er vast kan worden gesteld dat er sprake is van een handelstransactie. Om dit te kunnen bepalen, dienen de volgende vragen beantwoord te worden:

  • Is de overeenkomst door een organisatie gesloten die handelt vanuit haar zelfstandige economische of beroepsmatige activiteit?
  • Wordt er waarde gehaald uit het leveren van goederen of diensten?

Manieren om de wettelijke rente te berekenen

Het juist berekenen van de wettelijke rente kan een lastige opgave zijn. Zeker als er voor een langere periode een factuur van je debiteur open blijft staan. Je moet bijvoorbeeld rekening houden met schrikkeljaren en de berekening van rente op rente. Het is mogelijk om eenvoudig op 2 manieren de wettelijke rente te berekenen. Deze manieren bestaan uit:

Wettelijke rente berekenen met een calculator

Bij het berekenen van de wettelijke rente adviseren wij je om gebruik te maken van de rente calculator op het internet. Ook is het mogelijk om deze calculatie in Excel te maken. Om rente op rente te kunnen berekenen, maak je gebruik van de volgende formule:

Eindbedrag = beginbedrag * rentetarief ^ looptijd van betalingstermijn. Hierbij is ^ een machtsverheffing.

Wettelijke rente berekenen met boekhoudsoftware

Daarnaast is het mogelijk om de wettelijke rente te berekenen met diverse boekhoudpakketten. Hier wordt de rente automatisch doorberekend. Je hoeft bij deze software zelf geen moeilijke formules in te voeren. Het enige wat je hoeft te doen is de benodigde gegevens in te voeren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *