Wat staat jou als ondernemer in 2023 te wachten op het gebied van HR?

Een goede ondernemer is op de hoogte van de trends en ontwikkelingen in de markt. Het gaat hierbij niet alleen om de trends in de branche waarin je opereert. Ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn belangrijk. Wat jou te wachten staat op het gebied van HR in 2023, lees je in deze blog.

Stijgende kosten voor personeel

Het nieuwe jaar brengt nieuwe regels met zich mee, waar veel werkgevers niet blij van worden. Per halfjaar wordt het minimumloon voortaan geïndexeerd. De stijging van de lonen is gelijk met de stijging van de contractlonen. Per 1 januari 2023 zijn de lonen met 10,15% gestegen. Een hoger minimumloon raakt alle ondernemingen, binnen elke branche.

Een voordeel is dat je in 2023 wel meer belastingvrij kunt vergoeden. Zo is sinds 1 januari 2023 de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten verhoogd van 19 cent naar 21 cent per kilometer. Per 2024 stijgt dit naar 24 cent per kilometer.

Minder steun vanuit de overheid

In 2020 en 2021 heeft de overheid voor het eerst sinds 2015 meer geld uitgegeven dan er binnenkwam. Het waren vooral de uitgaven aan subsidies door coronasteun die zorgden voor deze stijging. Momenteel is het voorbij met de overheidssteun ter compensatie van de coronamaatregelen. Ondernemingen die gebruik hebben gemaakt van de steun, moeten dit nu terugbetalen. Het zijn vooral de horeca ondernemers die het zwaar zullen hebben om hun hoofd boven water te houden.

Toenemend verzuim

Door de werkdruk en de financiële druk die toenemen, zie je steeds meer werknemers uitvallen. De grootste oorzaak is mentale klachten. Het ziekteverzuim onder werknemers steeg in het derde kwartaal van 2022 met 5%. Naast de mentale klachten, speelt ook corona in 2022 nog steeds een rol in de stijging van de cijfers op het gebied van verzuim.

Nóg meer focus op ontwikkeling van personeel

Door veel werknemers wordt opleiden en omscholen als belangrijk ervaren. Ook de overheid probeert deze ontwikkeling te stimuleren. Zo is er bijvoorbeeld het STAP-budget in het leven geroepen. Werkenden kunnen met dit budget van 1.000 euro investeren in scholing en ontwikkeling.

Arbeidskrapte

In het MKB zal het ook dit jaar lastig zijn om voldoende en bekwaam personeel te vinden. De verwachting is dat de arbeidskrapte voorlopig nog aan blijft houden. De grootste oorzaak van de arbeidskrapte is vergrijzing: de bevolking wordt steeds ouder en steeds meer mensen gaan met pensioen. Hierdoor moet het werk wat er is, door minder handen worden uitgevoerd.

Wat jij als ondernemer kunt doen om personeel aan te trekken en te behouden? Win goede werknemers door aantrekkelijke voorwaarden te bieden. Voorbeelden van deze goede arbeidsvoorwaarden zijn een goede verlofregeling, voldoende vakantiedagen, een bonusregeling en een aantrekkelijk opleidingsbudget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *