Wat kun je doen tegen hoog ziekteverzuim bij je personeel?

Het ziekteverzuim onder medewerkers van bedrijven en overheid is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen met 6,3%, zo blijkt uit de cijfers van het CBS. Nog altijd worden griep en verkoudheid het vaakst genoemd als oorzaak voor het verzuim. Naast griep en verkoudheid, worden ook psychische klachten zoals overspannenheid en een burn-out veel genoemd.

Een medewerker van je onderneming die zich langdurig ziek meldt, kost ruim anderhalf keer zoveel als organisaties vooraf denken. Er wordt vaak geschat dat verzuim 143 per dag kost. In werkelijkheid komt het bedrag uit op maar liefst 250 euro. Wat kun je als werkgever doen om langdurig ziekteverzuim bij je personeel te voorkomen? Je leest het in deze blog.

Zorg voor een goed beleid omtrent verzuim

Een goed beleid voor ziekteverzuim richt zich op het voorkomen en beperken van ziekte bij je medewerkers. Creëer bijvoorbeeld samen met je preventiemedewerker een werkomgeving die veilig en gezond is. Zorg er daarnaast voor dat je verzuim goed registreert en dat er goede begeleiding is voor de medewerkers die zich langere periode ziek melden. De arbodienst kan je hierbij helpen.

Merk signalen vroegtijdig op

Bij veel van de medewerkers komt verzuim als een totale verrassing. Toch kan het bij enkele medewerkers voorkomen dat je de signalen van ziekteverzuim al ziet aankomen. Medewerkers die erg prikkelbaar zijn, het overzicht kwijtraken, altijd moe zijn en zich niet goed kunnen concentreren, geven signalen dat er iets aan de hand is. Het is als werkgever belangrijk om bij deze signalen vroegtijdig in te grijpen om langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Flexibiliteit zorgt voor minder verzuim

Soms is er sprake van medewerkers die zich ziek melden omdat er thuis iets gaande is of omdat er op kantoor een te hoge werkdruk heerst. Deze vorm van verzuim is te beperken door flexibel om te gaan met je medewerkers. Zo kun je het bijvoorbeeld aan je werknemer laten waar en wanneer hij of zij werkt. Thuiswerken en zelfroosteren zorgen voor zeggenschap over eigen werktijden. Werk en privé sluit op deze manier beter op elkaar aan.

Positieve gezondheid stimuleren

Steeds vaker zie je dat werkgevers investeren in een gezonde leefstijl. Zo kan er bijvoorbeeld eens in de week een personal trainer langskomen op kantoor of kunnen je medewerkers gratis terecht bij een voedingsdeskundige voor advies op maat. Het is voor jou als werkgever vooral de taak een balans te vinden in het stimuleren van een gezonde levensstijl. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de werknemer. Wel kun je als werkgever handvatten bieden die langdurig ziekteverzuim kunnen voorkomen.

Meer weten over de ontwikkelingen op het gebied van HR?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *